โรงเรียนตรีวิทยา ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2505 ในย่านธุรกิจการค้าของคนไทยเชื้อสายจีน (วงเวียน 22 กรกฎาคม )โดยเป็นโรงเรียนสามัญที่เปิดสอนและให้ความสำคัญในการสอนภาษา และวัฒนธรรมจีน ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 กลุุ่มพ่อค้าคนไทยเชื้อสายจีน ที่ประสบความสำเร็จในกิจการงาน  ได้เข้าดำเนินกิจการแทนเจ้าของโรงเรียนเดิม โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นโรงเรียนเอกชนที่มีคุณภาพดี ทัดเทียมกับโรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียงในขณะนั้น แต่ไม่ต้องการเก็บค่าเล่าเรียนแพงจนเกินไป เก็บแค่ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการเท่านั้น เพื่อให้ลูกหลานของประชาชนทั่วไปสามารถเล่าเรียนในโรงเรียนเอกชนที่มีคุณภาพดีได้  จากนั้นเป็นต้นมาโรงเรียนตรีวิทยาได้รับความนิยมจากผู้ปกครองในย่านนั้นเป็นอย่างมาก และต่อมาเห็นว่าสถานที่เดิมนั้นไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนที่มากขึ้น จึงได้ใช้ ที่ดินย่านสาธุประดิษฐ์ ขนาด 4 ไร่เศษ สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น ขนาด 50 ห้อง พร้อมห้องประชุมเอนกประสงค์ และย้ายที่ทำการโรงเรียนจาก บริเวณวงเวียน 22 กรกฎาคม มาดำเนินกิจการที่ถนนสาธุประดิษฐ์ และอนุญาตให้โรงเรียนได้ใช้อาคารที่ได้สร้างขึ้น เป็นอาคารเรียน เมื่อปี พ.ศ. 2526 เป็นต้นมา

    ปัจจุบัน โรงเรียนตรีวิทยา ตั้งอยู่ที่ 342/12 ถนน สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ เปิดสอนในระดับอนุบาล 1 –ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยยังคงยึดถือวัตถุประสงค์ให้เป็นโรงเรียนเอกชนที่มีคุณภาพดี แต่ไม่ต้องการเก็บค่าเล่าเรียนแพงจนเกินไป เก็บแค่ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการเท่านั้น เพื่อให้ลูกหลานของประชาชนทั่วไปสามารถเล่าเรียนในโรงเรียนเอกชนที่มีคุณภาพดีได้ 

เพราะโรงเรียนเราเชื่อเสมอว่า
การสร้างคนดีให้เก่งนั้น ง่ายกว่า การสร้างคนเก่งให้ดี

 
     
 
 
 
 
 
หน้าแรก | บทความพิเศษ | เยี่ยมชมโรงเรียน | บทเรียนออนไลน์ | ภาพกิจกรรม | สมัครงาน | แนวทางการสอน | หลักสูตร | สารสนเทศ | ติดต่อ

โรงเรียนตรีวิทยา
342/12 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 091-696-7171, 0-2211-6350, 0-2211-6352