เด็กนักเรียนในระดับชั้น อนุบาล – ประถมศึกษา เป็นวัยที่มีการเจริญเติบโต และ มีพัฒนาการทางด้านร่างกายอย่างรวดเร็ว  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชั้นอนุบาล ซึ่งเด็กจะอยู่ในช่วงอายุ ตั้งแต่ 3 – 5 ปี จะเป็นช่วงที่ร่างกายมีอัตราการสร้างพัฒนาการทางสมองอย่างรวดเร็วและเต็มที่ ดังนั้น เด็กนักเรียนจึงควรได้รับสารอาหารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ เพียงพอ เพื่อตอบสนองความต้องการสารอาหารของร่างกายที่จะนำสารอาหารต่าง ๆ ไปใช้ในการสร้างความเจริญเติบโต ทางร่างกาย และพัฒนาการทางสมอง

        ในขณะที่สภาพทางสังคมการศึกษา เด็กนักเรียนจะต้องมารับประทานอาหารที่โรงเรียน จัดเตรียมไว้อย่างน้อย 1 มื้อ  นั่นเท่ากับว่า ร้อยละ 30 - 40 ของปริมาณสารอาหารที่เด็กควรจะได้รับต่อวันนั้น ตกอยู่ในความดูแลของโรงเรียนนั่นเอง อีกทั้งผลการวิจัยพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กนักเรียนในประเทศอังกฤษพบว่า ร้อยละ 87.4 ของเด็กนักเรียนระดับปฐมวัยที่ไม่มีปัญหาการไปเข้าเรียน จะมีความสุขในการบริโภคอาหารมื้อหลักที่โรงเรียน มากกว่าที่บ้าน และจะบริโภคได้ในปริมาณที่มากกว่าอีกด้วย

 
       เมื่อเป็นเช่นนี้ โรงเรียนตรีวิทยา จึงเล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของการโภชนาการที่โรงเรียนของเด็กนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากร่างกายและสมองของเด็กนั้น มิได้รับสารอาหารเพื่อผลักดันให้เกิดพัฒนาการอย่างเต็มที่ เราจะไม่สามารถพัฒนา หรือ เพาะบ่มเด็กนักเรียนให้มีคุณภาพ เป็น “คนดี และ เก่ง” ได้อย่างเต็มที่เช่นกัน  เราจึงได้จัดให้เรื่องโภชนาการ เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในนวัตกรรมการเพาะบ่มเด็กนักเรียน “บ้านกุลบุตร” เพื่อให้เกิดความสอดคล้องต่อการสร้างเด็กนักเรียนให้มีคุณภาพ เป็นกุลบุตรของ พ่อแม่ ผู้ปกครอง

   

โดยที่เราได้ร่วมมือกับนักโภชนาการอาหารเด็ก คิดค้นรายการอาหารที่เหมาะสม รสชาติถูกปาก และมีสารอาหารที่สำคัญครบถ้วนและเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมากว่า 50 รายการ  เช่นมิโซะซุป  พลาสต้าซอสเห็ด  กุ้งเทมปุระ  บะหมี่ไก่ตุ๋น  ซุปโสมตุ๋นยาจีน  สปาร์เก็ตตี้ อาโวคาโด แพนงหมูหมัก ฯลฯ
 


 

สำหรับเด็กเล็กจะมีอาหารเสริม นม อาหารว่าง  ผลไม้สด น้ำผลไม้คั้นสด  และมีคุณครูคอยดูแล ให้คำแนะนำการรับประทานอาหารอย่างถูกต้อง เพื่อที่จะได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน

 
 
 
 
 
หน้าแรก | บทความพิเศษ | เยี่ยมชมโรงเรียน | บทเรียนออนไลน์ | ภาพกิจกรรม | สมัครงาน | แนวทางการสอน | หลักสูตร | สารสนเทศ | ติดต่อ

โรงเรียนตรีวิทยา
342/12 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 091-696-7171, 0-2211-6350, 0-2211-6352