โดยปกติเด็กนักเรียนจะใช้เวลาทำกิจกรรมที่โรงเรียนประมาณวันละ 8 –10 ชม. นั่นเท่ากับว่า พ่อแม่ผู้ปกครอง ผู้ซึ่งมีความไว้วางใจในโรงเรียน จะต้องส่งมอบบุตรหลาน ให้อยู่ในความดูแลของโรงเรียน คิดเป็นสัดส่วนของเวลาในอัตราร้อยละ 30 – 40 ของเวลาในแต่ละวันที่ต้องมาศึกษาเล่าเรียน หากโรงเรียนขาดมาตรการด้านความปลอดภัย หรือ มองข้ามความสำคัญของงานด้านความปลอดภัยในโรงเรียน นั่นยอมเป็นการสร้างอุปสรรคต่อกระบวนการเพาะบ่มเด็กนักเรียนให้เป็นเด็กที่มีคุณภาพ เป็นคน “ดี และ เก่ง”

 แต่ในทางตรงกันข้าม หากเด็กนักเรียนได้อยู่ในสถานศึกษาภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ แล้วนั้น ย่อมเป็นการส่งเสริมต่อกระบวนการเพาะบ่มเด็กนักเรียน และกระบวนการจะดำเนินไปโดยราบรื่น และเกิดการผลักดันพัฒนาการให้เกิดขึ้นได้อย่างเต็มที่

       ดังนั้น โรงเรียนตรีวิทยา จึงต้องกำหนดให้เรื่องความปลอดภัย เป็นอีกยุทธศาสตร์ หนึ่งในนวัตกรรมการเพาะบ่มเด็กนักเรียน  “บ้านกุลบุตร” เพื่อให้เกิด
ความสอดคล้องต่อการสร้างเด็กนักเรียนให้มีคุณภาพ เป็นกุลบุตรของ พ่อแม่ ผู้ปกครอง

 
 

     โดยที่โรงเรียนได้กำหนดมาตรการ และข้อปฏิบัติ ด้านความปลอดภัยและบังคับใช้อย่างเข้มงวดขึ้นภายในโรงเรียนในทุก ๆ ด้าน เช่น ได้กำหนดอัตราจำนวนครู ต่อ จำนวนนักเรียน ในอัตรา ครู 1 คน ต่อนักเรียน 10 คน ทำให้เด็กนักเรียนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง  อีกทั้งคุณครูของโรงเรียนทุกท่านผ่านการอบรมด้านจิตวิทยาเด็ก และเป็นสุภาพสตรี ซึ่งเป็นเพศแม่ มีพื้นฐานทางจิตใจที่อ่อนโยน จึงปลอดภัยต่อสภาพสังคมวิปริต

 
       อุปกรณ์เครื่องเล่นสนามทำจากพลาสติกพิเศษ ดูดซับแรงกระแทก ไร้สารเคมีตกค้าง หากชิ้นส่วนมีการแตกหักก็จะไม่มีมุมแหลมคม  ขึ้นรูปด้วยกระบวนการผลิตแบบ Roto Moulding  ซึ่งทำให้โครงสร้างมีความแข็งแรง ได้รับมาตรฐานยุโรป

 
 

     โรงเรียนตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ เศษ อาคารเรียนเป็นโครงสร้างอาคารเดี่ยวตั้งอยู่ในทิศทางเดียว ไม่บังทิศทางลม มีสนามหญ้าด้านหน้าอาคารขนาดประมาณ 1,000 กว่า ตรม. มีต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มรื่นทำหน้าที่ผลิตออกซิเจน อีกทั้งบริเวณโรงเรียนยังห่างจากถนนใหญ่ จึงทำให้โรงเรียนปลอดภัยจากมลพิษทางอากาศ และทางเสียง

     มีมาตรการแยกส่วนที่จอดรถ ผู้ที่มาติดต่อ และ ผู้ปกครองที่มารับส่งเด็กนักเรียน ให้อยู่ด้านนอกห่างจากบริเวณทำกิจกรรมของเด็กนักเรียน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และมลพิษทางอากาศ เช่น ควันเสีย และฝุ่นเขม่าที่ติดมากับรถยนต์

 
 

น้ำดื่มและน้ำที่ใช้บริโภค เป็นน้ำซึ่งผ่านการกรองในระบบ Ultra filtration  มาตรฐานอเมริกา ซึ่งมีความสามารถในการกรองละเอียดถึง 0.01 ไมครอน ( 1 ใน 100ล้านส่วน) ซึ่งสามารถกรองเชื้อโรค และ สารเคมีตกค้าง โลหะหนัก สารปรอด สารหนู ที่อาจปนเปื้อนมากับน้ำประปาออกได้

 ผักและผลไม้สด ถูกล้างอย่างพิถีพิถัน ก่อนที่จะนำมาประกอบอาหาร หรือ รับประทาน ตามกรรมวิธีที่กรมอนามัยกำหนด ทำให้มั่นใจได้ถึงความสะอาดและความปลอดภัยจากสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร เช่น ยาฆ่าแมลง ปุ๋ยเคมี ที่ตกค้างมากับผักและผลไม้

 
 
 
 
 
 
หน้าแรก | บทความพิเศษ | เยี่ยมชมโรงเรียน | บทเรียนออนไลน์ | ภาพกิจกรรม | สมัครงาน | แนวทางการสอน | หลักสูตร | สารสนเทศ | ติดต่อ

โรงเรียนตรีวิทยา
342/12 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 091-696-7171, 0-2211-6350, 0-2211-6352