ครูวันเพ็ญ
หวาง เหล่าซือ
ดร.สิรินพร
ครูสุขกมล
 
  ครูอาวุโสฝ่ายจัดการ
ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์
ครูอาวุโสฝ่ายสำนักเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีน ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร
จัดการศึกษา
ครูใหญ่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จง เหล่าซือ
ครูวชิรา
ครูวรรณา
มิส สมคิด
 
 
ครูผู้เชี่ยวชาญฝ่ายสำนักเรียน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
ครูชำนาญการ
ภาษาและวัฒนธรรมไทย
 
ครูชำนาญการ
พลศึกษา
ครูชำนาญการ
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ครูวรรษมน ครูเพ็ญพลอย ครูณัฐกุล ช่ง เหล่าซือ  
  ครูชำนาญการ
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
ครูนาฏศิลป์ ครูดนตรี ครูภาษาจีน  
           
 
 
  Miss helen   ครูญาณีย์  เฉิน เหล่าซือ  
  ครูภาษาอังกฤษ ครูเทคโนโลยี
และคอมพิวเตอร์ชั้นสูง
ครูวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ครูภาษาจีน  
           
 
 
 
 
 
หน้าแรก | บทความพิเศษ | เยี่ยมชมโรงเรียน | บทเรียนออนไลน์ | ภาพกิจกรรม | สมัครงาน | แนวทางการสอน | หลักสูตร | สารสนเทศ | ติดต่อ

โรงเรียนตรีวิทยา
342/12 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 091-696-7171, 0-2211-6350, 0-2211-6352