กำหนดการจัดกิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

จัดกิจกรรมวันที่ 15 – 17  ธันวาคม 54
   -ระดับชั้น ป.5 และ ป.6

จัดกิจกรรมภายในโรงเรียนตรีวิทยา

ผู้ปกครองเข้าร่วมเยี่ยมชมได้


เขียนเมื่อ 15 ธันวาคม 2554
เขียนโดย โรงเรียนตรีวิทยา

อ่าน ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ
 
โรงเรียนตรีวิทยา รับสมัครนักเรียน อ.1 - ป.6
หลักสูตรใหม่ ERP เสริมพัฒนาการหลายด้าน มากกว่าแค่ภาษา
28/2/2558
 
Summer Challenge Course
เริ่ม 23 มี.ค. - 30 เม.ย. 2558
ภาษาจีน - ภาษาอังกฤษ - วิทยาศาสตร์ ศิลปะการใช้พู่กันจีน, การทดลองในห้องทดลองวิทยาศาสตร์
28/2/2558
 
โรงเรียนตรีวิทยา เปิดคอร์ส ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ
คอร์สภาษาจีน เรียนกับครูจีน จากประทศจีนโดยตรง คอร์สภาษาอังกฤษเรียนกับ Teacher จากยุโรป
8/11/2557
 
October Challenge Course
(เริ่ม 6 - 31 ตุลาคม 2557)
ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน - วิทยาศาสตร์ ครูชาวต่างชาติ, สอนศิลปะการใช้พู่กันจีน
10/9/2557
 
กิจกรรมพิเศษ หลังเลิกเรียน
เริ่มเรียน 20 พฤษภาคม 2556 วันจันทร์ - วันศุกร์
11/5/2556
 
กิจกรรมเสริมทักษะช่วงปิดภาคเรียน 2556
วันที่ 7 - 25 ตุลาคม 2556
20/9/2556
 
สำนักเรียนภาษาปรัชญญาและการดนตรีจีน เปิดคอร์สกิจกรรมเสริมทักษะวันเสาร์
เรียนภาษาและปรัชญาจีน และดนตรีจีน เรียนกับครูต่างชาติ เลือกเรียนเครื่องดนตรีที่ชื่นชอบได้
8/11/2555
 
มาตรการ ตรวจคัดกรอง เฝ้าระวัง และติดตาม เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรค มือ เท้า ปาก เปื่อย
31/8/2555
 
คณะครูในโรงเรียนตรีวิทยาเข้ารับพระราชทานของที่ระลึก จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในการเสด็จทรงติดตามโครงการ TO BE NUMBER ONE
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เวลา 17.00 น ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
8/11/2555
 
ครูโรงเรียนตรีวิทยาเข้ารับการฝึกอบรมการปฐมพบาบาลและการช่วยกู้ชีพในเด็ก
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนตรีวิทยาเข้ารับการฝึกอบรม การปฐมพยาบาล
8/11/2555
 
 
     
 
 
 
 
หน้าแรก | บทความพิเศษ | เยี่ยมชมโรงเรียน | บทเรียนออนไลน์ | ภาพกิจกรรม | สมัครงาน | แนวทางการสอน | หลักสูตร | สารสนเทศ | ติดต่อ

โรงเรียนตรีวิทยา
342/12 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 085-950-7553, 0-2211-6350, 0-2211-6352